dinsdag 4 oktober 2016

BSU

Het Duitse BSU heeft een Aanbeveling voor schepen met houten masten gepubliceerd. De aanbeveling loopt vooruit op lopende onderzoeken naar de toedracht en oorzaak van de mastbreuk van de Amicitia. De BSU werkt samen met de Nederlandse OVV, maar vindt de kennis opgedaan bij het lopende onderzoek kennelijk belangrijk genoeg om het via de eigen kanalen nu al openbaar te maken. De mastbreuk zou zich ook op Duitse zeeschepen kunnen voordoen en eigenaren kunnen hun mast dus onderzoeken, schrijft de BSU. Voor de minimale veiligheidseisen verwijst de BSU naar de (binnenvaart) richtlijn 2006/87. Het onderzoek naar de mastbreuk wordt geleid door de OVV (Onderzoeksraad voor Veiligheid). De OVV zegt dat de BSU publicatie voor rekening is van de BSU en wil er geen waardeoordeel over geven. Voor de OVV is het te vroeg om een tussentijdse aanbeveling te doen. Het is ook niet zeker of die er komt. Mochten de onderzoeksbevindingen daar aanleiding toe geven dan zal de OVV een aanbeveling doen. Voor Nederlandse eigenaren en werven en mastenmakers is het lastig om nu te bepalen wat de waarde van de BSU aanbeveling is. Op het moment kun je het niet anders dan met eigen professionele kennis en verstand van zaken beoordelen. http://www.bsu-bund.de/SharedDocs/pdf/DE/Sicherheitsempfehlungen/laufende_Untersuchungen/2016/Sicherheitsempfehlung_fuer_315_16.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Geen opmerkingen:

Een reactie posten